Courier from Punjab DHL
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ILLEGAL ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਦੀਪੰਜਾਬੀ.ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਸੇਵਾ ਫ਼ਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਡੀਐਚਐਲ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਫੁਲਕਾਰੀ, ਸੂਟ, ਚਰਖਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੌੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਪਤੇ ਉਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਫ਼ੋਨ: 01679-241744 (ਦਫ਼ਤਰ) ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ: 91-9357512244
ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਹੈ: anu_bnl@yahoo.com