ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਪੂਰਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ
 • ਐਡਵਰਟਾਜਮੈਂਟ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ
 • ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਪਲੋਡਿਗ

 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
ਫ਼ੋਨ: 01679-241744 (ਦਫ਼ਤਰ) ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ: 91-9357512244

ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਹੈ: anu_bnl@yahoo.com

——————————————————————-

♥ Welcome to the Newspaper Business. Producing a newspaper or magazine gets easier every year. Great software, powerful computers at low prices, digital cameras, PDF files and email make it easy to work from home. We can provide you following services for your Punjabi Newspaper or Magazine :

 • News & Articles
 • Adds Designing
 • Typing
 • Translation
 • Photos
 • Page Makeing & PDF Files
 • Web Desiging

For more details, please call us: 01679-241744 (Office) or Mobile +91-93575-12244

Email: anu_bnl@yahoo.com